שלב ראשון - פרטי הפנייה

* שם ההתארגנות הפונה
שדה לא חוקי
* שם הפרוייקט
שדה לא חוקי
*סכום מבוקש (עד 20,000 ש"ח)
שדה לא חוקי
* שם איש קשר
שדה לא חוקי
תפקיד איש קשר
שדה לא חוקי
כתובת
שדה לא חוקי
טלפון
שדה לא חוקי
* סלולארי
שדה לא חוקי
פקס
שדה לא חוקי
* אימייל
שדה לא חוקי
כתובת אתר אינטרנט
שדה לא חוקי
מועד הקמת ההתארגנות
שדה לא חוקי
מהם יעדי ההתארגנות המרכזיים
1000 תווים נותרו.
מספר עובדים בשכר
שדה לא חוקי
מספר מתנדבים
שדה לא חוקי
ניסיון קודם בפעילות סביבתית, פרט
1000 תווים נותרו.
כיצד שמעת עלינו?
שדה לא חוקי
* האם הגוף הפונה הינו עמותה רשומה?
שדה לא חוקי
* מספר עמותה (ח.פ.)
שדה לא חוקי
* האם קיבלת בעבר מענק ממסלול מענקי של"י ?
שדה לא חוקי