קול קורא לבקשות סיוע למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה, סבב סתיו 2019

קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבל סיוע.

מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.

הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק, או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם.

לקרן רשאים לפנות רק גופים מאוגדים ללא מטרות רווח.

שימו לב! לא יתקבלו פניות מהגופים הבאים: מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, בתי ספר, עיריות, גופים שרוב תקציבם מגיע מהעירייה/ממשלה וגופים המובלים על ידי עיריות.

אנו מציעים ליחידים/וועדי פעולה, למצוא עמותת חסות (עמותה שתנהל את כספי המענק, ללא לקיחת תקורה). יחד עם זאת, לא חובה למצוא בשלב הגשת הבקשה עמותה כזו, יהיה צורך בכך רק במידה והמענק יאושר.

הקריטריונים להגשת בקשות:

·         עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן ולא לארגונים גדולים וממוסדים

·         הקרן אינה תומכת במחקרים, בתשתיות ובפרסומים

·         על הבקשה להתייחס לאיכות הסביבה כמטרה ולא כאמצעי

פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪. כל גוף רשאי להגיש בקשה עבור פרויקט אחד בלבד.

הליך הגשת הבקשות כבר אינו מתבצע בממשק זה, אלא אלא אך ורק דרך הממשק שבקישור הבא: טופס הבקשה המקוון של קרן של"י (יש ללחוץ על הקישור עם העכבר)

לשאלות לגבי ההליך נא לפנות לנוגה לוי בדואר אלקטרוני nogal@nif.org.il ו/או בטלפון 073-244-5081.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום ראשון, ה 15/9/19, עד השעה 8 בבוקר.

בקשה שלא תוגש במלואה עד לדד ליין האמור, לא תתקבל. 

תשובות סופיות תינתנה כ 4 חודשים מהמועד הסופי להגשת הבקשות.