קול קורא לבקשות סיוע למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה, סבב חורף 2018

תשובות תמסרנה לכל הפונים לקול הקורא, בסוף מרץ 2018

בהצלחה רבה! 

 

הוארך זמן ההגשה וניתן להגיש בקשות עד יום ג', ה 19/12/2017, עד השעה 8:00 בבוקר 

 

קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבל סיוע.

מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.

הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם.

לקרן רשאים לפנות רק גופים מאוגדים ללא מטרות רווח.

שימו לב! לא יתקבלו פניות מהגופים הבאים: עיריות וגופים המובלים על ידי עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ובתי ספר 

אנו מציעים ליחידים/וועדי פעולה, למצוא עמותה שתהיה מוכנה להגיש את הבקשות דרכה.

הקריטריונים להגשת בקשות:

·         עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן ולא לארגונים גדולים וממוסדים

·         הקרן אינה תומכת במחקרים, בתשתיות ובפרסומים

·         על הבקשה להתייחס לאיכות הסביבה כמטרה ולא כאמצעי

פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪

 הליך הגשת הבקשות מתבצע באמצעות הטופס המקוון באתר זה (כפתור הגשת הבקשות נמצא כאן למטה)

 לשאלות לגבי ההליך נא לפנות לנוגה לוי באימייל nogal@nif.org.il ו/או בטלפון 073-244-5081

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום שני, ה 18/12/17, עד השעה 8 בבוקר יום ג', ה 19/12/2017 עד השעה 8:00 בבוקר. 

אבל לפני שניגשים למילוי הבקשה כדאי לדעת ש:  

  • ארגון/התארגנות יכולים להגיש בקשה עבור פרויקט אחד בלבד   
  • יש לעיין בהנחיות שבקישור ולהכין את מה שנדרש לפני מילוי הבקשה, כדי שהבקשה תוגש באופן הטוב ביותר.
  • לא ניתן לחרוג מגודל התא המוקצה לכל סעיף בבקשה, במידה ויש חריגה, האתר לא יאפשר את המשך מילוי הבקשה.
  • ניתן להגיש בקשות עד יום שני, ה 18/12/17, עד השעה 8 בבוקר, עד יום ג', ה 19/12/2017, עד השעה 8:00 בבוקר בתאריך ובשעה אלו, ינעל האתר להגשת בקשות. בנוסף, בקשה שלא תוגש במלואה עד לדד ליין האמור, לא תוכל לעבור לשלב הבא – שלב השיפוט.

 בהצלחה רבה לכולם/ן!

  

 

להגשת הבקשה