קול קורא למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה, סבב קיץ 2023

שלום, תם הזמן ההגשה לקול הקורא של קיץ 2023, לפרטים לגבי הקול הקורא הבא, ניתן לפנות למרב מזרחי, באימייל meravm@nif.org.il
 
 
العربية لاحقا 
 
קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) שותפות של קרנות סביבתיות, הפועלת באמצעות הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בתחום הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבלת סיוע. 
 
מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, שמייצרת השפעה בתחומי קיימות, סביבה ואקלים. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילות והפעילים ברחבי הארץ במטרה לייצר השפעה סביבתית, ראו דוגמאות לפרויקטים שקרן של"י תמכה בהם, במסמך שבקישור המצ"ב. בקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק, או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכן. 
 
לקרן שני סבבי מענקים בשנה, בחורף ובקיץ. המענקים של קרן של"י, הם עד 20,000 ₪ למענק.
 
לקרן רשאיות לפנות גם עמותות וגם התארגנויות/קבוצות ללא מטרות רווח שאינן רשומות כעמותות. 
הקרן תומכת בהתארגנויות ללא מטרות רווח, או בעמותות עם תקציב קטן שאינו מעל לחצי מיליון ₪.  
 
הקריטריונים להגשת בקשות: 
התארגנויות ללא מטרות רווח, או עמותות עם תקציב קטן שאינו מעל לחצי מיליון ₪  
עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן
עדיפות לפריפריה חברתית – גאוגרפית 
עדיפות להתארגנויות וארגונים שמשתפים פעולה/עובדים עם ארגוני סביבה
פוטנציאל להשפעה סביבתית ניכרת וניתנת להוכחה. ראו דוגמאות למוענקי עבר במסמך שבקישור המצ"ב.
המטרה המרכזית של הפעילות היא השפעה על הסביבה, ולא על מטרה חברתית אחרת
       
שימו לב: 
לא יתקבלו פניות מהגופים הבאים:
עמותות עם תקציב מעל לחצי מיליון ₪  
עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וגופים המובלים על ידיהן
בתי ספר, מוסדות חינוך ומתנ"סים 
גופים ואנשים הפועלים למטרות רווח/עוסק מורשה/עוסק פטור   
 
הקרן פתוחה לתמיכה בצרכי הפעילות העולים מהשטח, אך אינה תומכת ב: 
גינות קהילתיות, בוסתנים ויערות מאכל 
תשתיות (לדוגמה, הקמת מבנים, ציוד, הוצאות חשמל, מים ועוד)
אירועים חד פעמיים
פרויקט שכל מרכיביו הם הכשרה ו/או סדנה 
מחקרים
פרסומים (ספרים, מאמרים) 
פעילויות סביבתיות שמהוות אמצעי להשגת מטרות חברתיות אחרות 
הוצאות רטרואקטיביות - כספי המענק מיועדים לכיסוי הוצאות שיבוצעו רק לאחר קבלת מכתב אישור רשמי מהקרן במידה והמענק אושר ולא להוצאות שבוצעו לפני כן
 
כאמור, לקרן רשאיות לפנות גם עמותות וגם התארגנויות/קבוצות ללא מטרות רווח שאינן רשומות כעמותות. בקשות שתאושר להן תמיכה ואינן עמותות רשומות יצטרכו לפנות לעמותת חסות (עמותה שתנהל את כספי המענק, ללא לקיחת תמורה). ניתן יהיה לפנות אלינו לקבלת סיוע בנושא זה. 
 
פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪
כל עמותה/התארגנות/קבוצה, רשאית להגיש בקשה אחת בלבד
קרן של"י מעניקה מענק חד פעמי ולא מתמשך.  
 
בנוסף למענק הכספי, קרן של"י מעניקה ליווי מקצועי ושעות ייעוץ בהתאמה אישית. הליווי מסייע לחיזוק הפעילות ולהשגת מטרות הארגון/ מאבק ליצירת שינוי סביבתי. לאחר אישור מענק נקיים מפגש הכוונה לכל המוענקים. 
 
טרם הגשת הבקשה יש למלא את השאלון המקדים על מנת לוודא שהנכן עומדות בתנאי הסף. במידה ואתן מתאימות, תינתן לכן גישה בסוף השאלון המקדים, לטופס הבקשה, אותו ניתן להגיש בעברית, או באנגלית
 
אם ישנן בעיות טכניות, או שאלות כלליות לגבי ההליך, ניתן לפנות למרב מזרחי, בקרן החדשה לישראל, בכתובת meravm@nif.org.il.
מיזמים המבקשים עזרה וליווי לכתיבת הבקשה, יכולים לפנות לאורי אנג'ל, מנהל תחום יזמות ומענקים בארגון חיים וסביבה, בכתובת sheli@sviva.net
 
בנוסף, סדנת כתיבת בקשות, *מוכוונת לחברה הערבית*, תתקיים ביום ד', ה 12.7.23, משעה 19:00 עד 20:00, בזום. למעוניינות יש להירשם בקישור. לפרטים נוספים, נא לפנות לאורי אנג'ל sheli@sviva.net. תנאי להשתתפות בסדנה הוא מילוי השאלון המקדים.                                                                                                                                                                               
סדנת בקשות *לחברה הכללית*, תתקיים ביום ג', ה 18.7.2023 משעה 19:00 עד 20:00, בזום. למעוניינות יש להירשם בקישור. לפרטים נוספים, נא לפנות לאורי אנג'ל sheli@sviva.net. תנאי להשתתפות בסדנה הוא מילוי השאלון המקדים. 
 
המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום ג', ה 25.7.2023, עד השעה 23:59. בקשה שלא תוגשה במלואה עד לדד ליין האמור לא תתקבל. 
עדכון: הארכנו את זמן ההגשה עד לסוף יום שני, ה 31.7.23, עד השעה 23:59
 
מאחר ואנו מקבלות עשרות רבות של בקשות והליך המיון הוא קפדני, תשובות סופיות תינתנה במהלך חודש אוקטובר 2023, בין אם מאושר מענק ובין אם לאו. 
 
במקרים חריגים במיוחד, של איום סביבתי מיידי, בלתי הפיך, בלוח זמנים קצר ובהיקף משמעותי,  הקרן תשקול בקשות חירום של עד 20,000 ₪.  ניתן לפנות להדר חסון hadarh@nif.org.il
 
*הפנייה מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.
 
 
إعلان لتقديم طلبات لتمويل مشاريع في مجال البيئة
دورة صيف 2023
 
يدعو صندوق "شيلي" (جذور لبيئة خضراء)، شراكة الصناديق البيئية، الذي يعمل في إطار الصندوق الجديد لإسرائيل، مجموعات ناشطة في العمل الجماهيري في مجال البيئة والتي تحتاج إلى مساعدة في تمويل هذه النشاطات، بالتوجه بطلب للحصول على دعم. 
 
أهداف الصندوق: تشجيع ودعم الفعاليات التطوعية، العامّة والجماهيرية، التي لها تأثير على مجالات الاستدامة، البيئة والمناخ. يشجع الصندوق النشاطات المحلية، ويحث على التعاون والتشبيك بين المؤسسات، ويساهم في تعزيز النشاط والناشطين من جميع أنحاء البلاد من أجل إحداث تأثير بيئي، انظروا الأمثلة عن المشاريع التي يدعمها صندوق شيلي في المستند المرفق عبر الرابط. يمكن أن تكون الطلبات ذات طابع نضالي أو نشاط إيجابي فعّال ويمكن أن تكون في كل مجالات العمل البيئي التي تثير اهتمامكم. 
 
يوفّر الصندوق منحتين في السنة، في الشتاء وفي الصيف. مِنح صندوق "شيلي" هي حتى 20,000 شيكل للمنحة الواحدة. 
 
تقديم الطلبات للصندوق متاح للجمعيّات وأيضَا للمنظمات/المجموعات غير الربحيّة وغير المسجّلة كجمعيّات. 
الصندوق يدعم المنظمات غير الربحية، أو الجمعيات ذات ميزانية صغيرة لا تتجاوز نصف مليون شيكل
 
معايير تقديم الطلبات: 
•المنظمات غير الربحية، أو الجمعيات ذات ميزانية صغيرة لا تتجاوز نصف مليون شيكل.  
•أولوية للمجموعات في بداية مسيرتها
•أولوية لمناطق الضواحي الاجتماعيّة - الجغرافية 
•أولوية للمنظمات والمؤسسات التي تتعاون/تعمل مع المنظمات البيئيّة
•احتمال وجود تأثير بيئي كبير ويمكن إثباته، انظروا الأمثلة عن المؤسسات الحاصلة على المِنح في السابق 
•الهدف الرئيسي من النشاط هو التأثير على البيئة، وليس هدفًا اجتماعيًا آخر
       
نلفت انتباهكم: 
لن تُقبَل التوجّهات من الجهات التالية:
•الجمعيات ذات ميزانية تتجاوز نصف مليون شيكل  
•البلديّات، المجالس المحليّة، المجالس الإقليميّة والجهات التي تقودها
•المدارس، المؤسسات التربوية والمراكز الجماهيرية 
•الجهات والأشخاص الذين يعملون لأهداف ربحية/مستغل مرخص/ مشتغل معفي  
 
الصندوق مفتوح لدعم وتلبية الاحتياجات التي تطرأ من الميدان، لكنه لا يدعم: 
•الحدائق الجماهيرية، البساتين وغابات الثمار 
•البنى التحتيّة (مثلًا: إقامة أو إنشاء مبانٍ، معدّات، مصروفات الكهرباء، الماء وغيرها)
•المناسبات التي تقام لمرة واحدة 
•مشروع كل مركّباته هي تأهيل و/أو ورشة 
•الأبحاث
•المنشورات (كتب، مقالات) 
•الأنشطة البيئية التي تعتبَر وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية أخرى 
•المصاريف بأثر رجعي - مبلغ المنحة معدّ لتغطية المصاريف التي تُنفَق فقط بعد الحصول على مصادقة رسميّة من الصندوق في حال تمّت المصادقة على المنحة، وليس على المصروفات التي أنفِقَت قبل ذلك
    
كما ذكرنا، تقديم الطلبات للصندوق متاح للجمعيّات وأيضَا للمنظمات/المجموعات غير الربحيّة وغير المسجّلة كجمعيّات. الطلبات التي تتمّ المصادقة على دعمها وهي ليست جمعيّات مسجلة، عليها التوجّه إلى جمعيّة رعاية (جمعية لإدارة أموال المنحة، من دون مقابل). يمكن التوجّه إلينا لتلقي المساعدة في هذا الموضوع. 
 
الطلبات الملائمة ستحظى بمنحة مالية حتى 20,000 شيكل. 
يحقّ لكلّ جمعيّة/منظّمة/مجموعة تقديم طلب واحد فقط. 
صندوق "شيلي" يقدّم منحة لمرة واحدة فقط وليس منحة مستمرة.  
 
بالإضافة إلى المنحة المالية، يقدّم صندوق "شيلي" مرافقة معنية وساعات استشارة بملاءَمة شخصية. هذه المرافقة تساعد على تعزيز النشاط وتحقيق أهداف المؤسسة / النضال من أجل إحداث تغيير بيئي. بعد المصادقة على المنحة، سنعقد لقاءً توجيهيًا لكل من حصلوا على المنحة. 
 
قبل تقديم الطلب، يجب ملء الاستبيان المسبق للتأكد من استيفاء شروط الحد الأدنى. إذا كنتم ملائمين، ستنتقلون في نهاية الاستبيان المسبق إلى استمارة الطلب، والتي يمكن تقديمها بالعبرية أو بالإنجليزية فقط. 
 
إذا واجهتم أيّ مشاكل تقنيّة في تقديم الطلب، أو إذا كانت لديكم استفسارات بشأن إجراءات تقديم الطلب، يمكن التوجّه إلى نوچا ليفي، مركزة صندوق شيلي، عبر البريد الإلكتروني nogal@nif.org.il
بإمكان المبادرات التي تحتاج إلى مساعدة ومرافقة في تقديم الطلب، أن تتوجه إلى أوري أنجل، مدير مجال المبادرات والمِنح في منظمة "الحياة والبيئة"، على العنوان sheli@sviva.net.
 
بالإضافة، سنقيم ورشة لكتابة الطلبات للمجتمع العربي باللغة العبرية يوم الأربعاء الموافق 12.7.2023، من الساعة 19:00 حتى الساعة 20:00، عبر الزوم. يجب على المعنيين التسجيل عبر الرابط. لمزيد من التفاصيل، يرجى التوجه إلى أوري أنجل sheli@sviva.net
 
سنقيم ورشة لكتابة الطلبات للمجتمع العام، باللغة العبرية، يوم الثلاثاء الموافق 18.7.2023، من الساعة 19:00 حتى الساعة 20:00، عبر الزوم. يجب على المعنيين التسجيل عبر الرابط. لمزيد من التفاصيل، يرجى التوجه إلى أوري أنجل sheli@sviva.net.  
 
شرط أساسي للمشاركة في الورشة هو ملء الاستبيان المسبق.
  
الموعد الأخير لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 25.7.2023، حتى الساعة 23:59. لن يتمّ النظر في الطلبات غير الكاملة التي تقدّم حتى الموعد الأخير المذكور.  
حتلنة: سوف يتم تمديد تقديم طلبات التمويل حتى يوم الاثنين 31.7.23 لغاية الساعة 23:59
 
 
بما أنّنا نتلقّى عشرات الطلبات، وعمليّة التصنيف دقيقة جدًا، سيتمّ إرسال الردود النهائيّة على الطلبات خلال شهر أكتوبر 2023، سواءً تمّت المصادقة على المنحة أو لا.  
 
في حالات استثنائيّة جدًا، مثل وجود تهديد بيئي فوري وغير قابل للإصلاح، وخلال وقت أقصر بشكل ملحوظ، ينظر الصندوق في الطلبات الطارئة حتى 20,000 شيكل.  يمكن التوجّه إلى نوچا ليفي على العنوان nogal@nif.org.il.
 
*التوجّه مكتوب بصيغة المذكّر للتسهيل فقط، إلّا أنّه معدّ للرجال والنساء على حدّ سواء.